سویق در روایات

سویق کودک

09 مرداد: سویق در روایات

ارزش مفردات غذایی در نظام سلامت اسلام به خاصیت آن شناخته می‌شود. این مفردات، گاه غذا هستند و گاه دارو. اما آنچه به تنهایی برای بیان ارزش والای یک نعمت کافیست ارتباط با وحی است. و سویق، غذادارویی است که با وحی از آسمان نازل شده‌است.