مصرف سویق در بارداری


گرفته شده از ” کتاب سویق”، نوشته مهدی حکیمی فرد

مصرف سویق در بارداری

بارداری حالتی است که در آن مادر به خاطر شرایط جدیدی که بر بدن او حاکم می شود دچار ضعف روحی و جسمی می شود. این ضعف از بُعد روحی در حالاتی مانند افسردگی و از بُعد جسمی درحالاتی مانند کم خونی، ضعف عمومی، کمبود کلسیم و استخوان درد و… مشاهده می شود. البته این حالات بر همدیگر تاثیرگذار هستند؛ مثلا ضعف و بی حالی عمومی می تواند در افزایش ناراحتی های روحی موثر باشد.
باتشکیل جنین ، بخشی از خون و مواد غذایی بدن مادر در تودۀ جنین انباشته می شود. با افزایش رشد جنین؛ خون، کلسیم و مواد غذایی از بدن مادر کاسته می شود تا جایی که اگر این کاستی ها جبران نشود تاثیرات سویی بر مادر و جنین خواهد گذاشت.
از بهترین موادی که می تواند بدن مادر و جنین را در حالت مطلوب نگه دارد، سویق است.

منظور از سویق ، سویق گندم و جو است که ادله آن در جای خود بحث شده است. مطلب مهم این است که امروزه گندم سلامت کافی برای اثربخشی ندارد بلکه بدتر از آن شماری از بیماری ها می تواند بخاطر مصرف همین گندم ناسالم باشد. مشاهده شده است مصرف سویق گندم به شدت باعت چاقی مفرط می شود. امروزه جو، از نظرعملیات سبوس گیری، مصرف کود شیمیایی، سم و کشت دیم شرایط بهتری نسبت به گندم دارد.
بنابراین به خانم های باردار توصیه می شود به صورت متناوب در فاصله های زمانی (بسته به شرایط بارداری) از سویق جو استفاده کنند.
نکته: همچنین از سویق استخوانساز برای جبران کمبود کلسیم و از سویق خونساز برای جبران کمبود آهن یا هموگلوبین می توان بهره جست.

سویق