سویق                                                                                                                                                                       سویقسویقسویقسویقسویقسویقسویقسویقسویق

سویق گندمسویقسویقفروشگاه سویق درباره ماسویق

✅خواص سویق گندم :


🔸 هضم کننده غذا
🔸 انرژی زا و بهترین غذای تأمین کننده نیاز بدن در مدت طولانی
🔸 درمان هفتاد نوع بیماری
🔸 نیرومند سازی دستان(چهل روز ناشتا)
🔸 موثر در رشد استخوان و عضلات
🔸 بهترین غذای کودکان و مکمل شیر مادر
🔸 بهبود ضعف و ناتوانی
🔸 رشد و تقویت جنین
🔸 درمان پیسی
🔸 تقویت قوای جنسی

سویق