سویق                                                                                                                                                                       سویقسویقسویقسویقسویقسویقسویقسویقسویق

سویق عدسسویقسویقفروشگاه سویق درباره ماسویق


🔰سویق عدس
🔸 سویق عدس از تفت دادن آرد عدس یا عدس پودر شده بدست می‌آید.


✅خواص:
سویق عدس مفید برای:
1️⃣👈 رفع تشنگی،
2️⃣👈 مقوی معده،
3️⃣👈 شفای هفتاد بیماری،
4️⃣👈 برطرف کننده صفرا،
5️⃣👈 کاهش دهنده فشار خون،
6️⃣👈 کنترل و درمان بیماری دیابت،
7️⃣👈 موثر در درمان خشکی چشم،
8️⃣👈 مؤثر در برطرف شدن قساوت قلب
✅روش مصرف:
سویق عدس را به روش عمومی مصرف انواع سویق یعنی خوردن دو قاشق غذا خوری صبح ناشتا به صورت خشک می توان مصرف کرد.

سویق