سویق ترکیبی


گرفته شده از ” کتاب سویق”، نوشته مهدی حکیمی فرد

سویق ترکیبی

از آنجا که ترکیب سویق ها با یکدیگر بلامانع است و دلایل آن در محل خود بحث شده است لذا  می توان سویق هایی با خواص مشابه یا مختلف را با هم ترکیب کرد و خواص جدیدی به دست آورد. مثلاً می توان، برنج، گندم و سنجد را که هر سه خواص چاق کنندگی دارند، به نسبتی با هم ترکیب و سویق چاق کننده تولید کرد، یا از ترکیب انواع سویق ها با پایۀ گندم و جو سویقی ساخت که بتواند خواص تمام سویق ها را در خود داشته باشد و از آن به عنوان مکمل غذایی استفاده کرد.

سویق