رشد و ترمیم پوست


أَبو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ شَرْبَةُ السَّوِيقِ بِالزَّيْتِ تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ تَشُدُّ الْعَظْمَ وَ تَرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ تَزِيدُ فِي الْبَاهِ‏

امام صادق ع می فرمایند:
سویق با روغن زیتون گوشت را می رویاند و استخوان ها را محکم می کند و پوست را شفاف می سازد و قوای جنسی را افزایش می دهد

سویق